ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

Συστήματα Παρακολούθησης - CCTV

ΚΑΜΕΡΕΣ

iP ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

 

 

Δυνατοτητα μετάδοσης εικόνας και ήχου μέσω internet.

 

Νομοθεσία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.


    

       

       


 

Για Περισσότερες Πληροφορίες  info@slt.gr