Τηλεειδοποίηση  GSM

BENTEL BGSM-G

                                                   

Ο ασύρματος εξομοιωτής τηλεφωνικής γραμμής Δικτύου GSM,
BGSM-G συνδέει τον πίνακα με το δίκτυο GSM και μεταδίδει τα σήματα
συναγερμού απευθείας στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Ασφαλείας
(Bentel System II by Sur-Gard™ or WinBCSV2.0 PC software).
Ο ρόλος του μπορεί να είναι εφεδρικός ή πρωτεύων.
Για παράδειγμα, για τους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν την
παραδοσιακή απλή τηλεφωνική γραμμή PSTN (VoIP service), ο εξομοιωτής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύων εξομοιωτής σημάτων συναγερμού.
Ο BGSM-G χρησιμοποιεί το κανάλι GPRS data του δικτύου GSM,
εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος, υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία στην
ασύρματη επικοινωνία σημάτων ασφαλείας και είναι συμβατός με κάθε
πίνακα συναγερμού ο οποίος χρησιμοποιεί το format Contact ID.
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BGSM-G:
• Αυτόματο back-up σε περίπτωση σφάλματος τηλεφωνικής
γραμμής.
• συμβατός με κάθε πίνακα συναγερμού ο οποίος
χρησιμοποιεί το format Contact ID
• Πλήρης αναφορά συμβάντων.
• Χρήση καναλιού GPRS , εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος,
υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία στην ασύρματη επικοινωνία
σημάτων ασφαλείας προς το δέκτη IP.
• Επιτήρηση λογαριασμού μέσω δέκτη IP για λήψη
σφάλματος επικοινωνίας.
• 4 ενσωματωμένες είσοδοι
• 4 ενσωματωμένες έξοδοι (open collector)
• Δυνατότητα οικιακού αυτοματισμού από απόσταση.
• Μπορεί να λειτουργήσει ως κωδικοποιητής SMS.
• Τροφοδοσία 12V / εφεδρική μπαταρία 1.2Ah
για 24ωρη αναμονή.
• Τρέχων όριο τροφοδοσίας (120mA) για εξωτερική
12VDC.

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες  info@slt.gr