Επιγεια και δορυφορικά συστήματα 
Κεντρικά συστήματα διανομής RF 
Cardiotheater 
Τηλεφωνικά κέντρα 
Internet Ethernet AV & Information 
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 
 
 

Για Περισσότερες Πληροφορίες  info@slt.gr