24ωρο  κέντρο  λήψης  σημάτων

Η SLT συνεργάζεται με το υπερσύγχρονο κέντρο λήψης σημάτων της :

GRANDE SECURITY MONITORING SYSTEMS

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η GRANDE SECURITY MONITORING SYSTEMS είναι πάρα πολλές.

Οι υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες και έχουν να κάνουν με τα σήματα και την επεξεργασία των σημάτων που λαμβάνει το ηλεκτρονικό Κέντρο Λήψης Σημάτων από τα κατά τόπους εγκατεστημένα συστήματα συναγερμών στους προστατευόμενους χώρους που ελέγχει.

Οι κυριότερες κατηγορίες που χωρίζονται είναι τρεις. Οι επείγουσεςάμεσης προτεραιότητας, οι ενδιάμεσης-έμμεσης προτεραιότητας και οι ρουτίνας. Υπάρχουν επίσης σήματα που είναι καθαρά τεχνικής φύσεως.

Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Επιχειρήσεων της GRANDE SECURITY και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της είναι σε θέση να αντιληφθεί την σοβαρότητα του κάθε σήματος κατάστασης και να προσφέρει άμεσες και καίριες ενέργειες, με ενημέρωση της άμεσης δράσης, της άμεσης επέμβασης (όπου υπάρχει), της πυροσβεστικής, τον πρώτων βοηθειών, του συνδρομητή, του υπεύθυνου του χώρου ή των υπευθύνων που έχουν οριστεί από τον ίδιο το συνδρομητή, του εγκαταστάτη συντηρητή τεχνικού του συστήματος ασφαλείας και άλλων, αναλόγως με το σήμα που λήφθηκε και την περίπτωση.

Επίσης υπάρχουν και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συμφωνούνται κατά περίπτωση ξεχωριστά σε συνεννόηση με τον συνδρομητή και τον εγκαταστάτη του. Οι ειδικές υπηρεσίες συνήθως εξυπηρετούν μεγάλους πελάτες όπως τραπεζικούς πελάτες ή εταιρείες με αλυσίδες καταστημάτων, ειδικές εφαρμογές, φωτοβολταικά πάρκα και αλλά.

 

Αναλυτικά οι περισσότερες Υπηρεσίες είναι :

(σημείωση σε όλα τα παρακάτω σήματα μπορούμε να έχουμε σημειακή αναγνώριση από το σημείο ακριβώς του προστατευόμενου χώρου που προήλθε ή διέγερση και φυσικά αν αποκαταστάθηκε όπως επίσης και τον αριθμό του εξουσιοδοτημένου χρήστη που έκανε τον αντίστοιχο χειρισμό του συστήματος, πολύ μεγάλη πληροφορία - ανάλυση)

Α. Κλασικές Βασικές Υπηρεσίες

1. Σήμα Διάρρηξης Συναγερμού

2. Σήμα Ληστείας Μπουτόν Πανικού (σιωπηρός ηχηρός)

3. Σήμα Πυρανίχνευσης Φωτιάς (από καπνό, φλόγα, θερμοκρασία)

4. Σήμα Ιατρικής Βοήθειας

5. Σήμα Ενέδρας Εξαναγκασμένου Αφοπλισμού (υπό απειλή)

6. Σήμα Διαρροής Αερίου

7. Σήμα Ελέγχου θερμοκρασίας ( υψηλή χαμηλή)

8. Σήμα Πλημμύρας Διαρροής νερού υγρού

9. Σήμα Σαμποτάζ (καλωδίωσης, πίνακα, σειρήνας, πληκτρολογίου, ζώνης)

 10. Σήμα Πίεσης ( χαμηλή υψηλή)

11. Σήμα Ελέγχου (φύλακα, patrol, άμεσης επέμβασης)

12. Σήμα Πτώσης Μπαταρίας Μπαταρία Χαμηλή Τάση 12v

13. Σήμα Διακοπή Ρεύματος 220v

14. Σήμα Εισαγωγής στον Προγραμματισμό του συστήματος

15. Σήμα Απομακρυσμένου Προγραμματισμού (download)

16. Σήμα Βραχυκύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος

17. Σήμα Πρόβλημα Γείωσης

18. Σήμα Πρόβλημα ρελέ

19. Σήμα Παρεμβολή Ασύρματων Συχνοτήτων Συστήματος

20. Σήμα Τεχνικό πρόβλημα αισθητήρα ζώνης

21. Σήμα Πρόβλημα Μπαταρίας Ασύρματου Αισθητήρα ζώνης

22. Σήμα Αφοπλισμός  OFFσυστήματος (Partition υποσυστήματος)

23. Σήμα Οπλισμού  ONσυστήματος (Partition υποσυστήματος)

24. Σήμα Αφοπλισμού Οπλισμού (αυτόματος, γρήγορος, πρόωρος, καθυστερημένος,                        απομακρυσμένος)

25. Σήμα Κλείδωμα Πληκτρολογίου λόγο λανθασμένης πληκτρολόγησης κωδικών

26. Σήμα Οπλισμός με STAY παραμονή στο χώρο με παράκαμψη εσωτερικών ζωνών

27. Σήμα Απομόνωση Ζώνης

28. Σήμα Αποκατάστασης (ζώνης, συναγερμού, ρεύματος, μπαταρίας, προβλήματος.)

29. Σήμα Αυτόματη Απομόνωση Ζωνών

30. Σήμα Τεστ καλής λειτουργίας και Επικοινωνίας  REPORT

31. Σήμα Service  πρόβλημα συστήματος

32. Σήμα Μη διέγερση καμίας ζώνης για μεγάλο χρονικό διάστημα (καμία δραστηριότητα)

33. Σήμα Εισόδου Εξόδου χρήστη από τον μενού του συστήματος

34. Σήμα Εγκλωβισμός στον Ανελκυστήρα

35. Σήμα Ακύρωσης Διάρρηξης Συναγερμού

36. Σήμα Αίτηση Συντήρησης Τεχνικού

 

 Ειδικές Υπηρεσίες (κατόπιν συνεννόησης για ορισμένους συνδρομητές)

1. Έλεγχος Προκαθορισμένου Ωραρίου Λειτουργίας (προαιρετική υπηρεσία)
 

     Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.α.). Ο συνδρομητής ή ο υπεύθυνος ασφαλείας του χώρου μας δίνει κάποιο ωράριο λειτουργίας του. Οπότε σε περίπτωση μη όπλισης  ON του συστήματος ή σε περίπτωση αφοπλισμού εκτός ωραρίου λειτουργίας ή σε περίπτωση μη αφοπλισμού βάση ωραρίου το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώνει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους ή ακόμα και την άμεση δράση αν παραστεί ανάγκη ή πράττει αναλόγως με τις οδηγίες που έχουν συμφωνηθεί.

2. Έλεγχος Επικοινωνίας (On-line επιτήρηση)  IP  GPRS  ETHERNET

(προαιρετική υπηρεσία, μόνο με ειδικό εξοπλισμό στον συναγερμό του συνδρομητή)

  Η υπηρεσία αυτή φορά εγκατεστημένα συστήματα με δυνατότητα αποστολής των σημάτων διαμέσου ειδικού εξοπλισμού για IP( Internet, Ethernet, VPN) επικοινωνία,GPRS (ασύρματη δικτυακή) επικοινωνία . Έχουμε την δυνατότητα λόγο του τύπου της επικοινωνίας αυτής για ενημέρωση διακοπής επικοινωνίας μέσα σε 4 5 λεπτά από την στιγμή που κόβεται. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για προστατευόμενους χώρους με υψηλή επικινδυνότητα. Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση προσπάθειας δολιοφθοράς του συστήματος ασφαλείας και του τρόπου επικοινωνίας του με το Κέντρο μας.

3. Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης (προαιρετική υπηρεσία)

Είναι η υπηρεσία που λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, κατόπιν αιτήσεως, από το βράδυ 22.00  έως το πρωί 06.00. Δηλαδή, ασυρματοφόρο όχημα (περιπολικό) με προσωπικό ασφαλείας θα βρίσκεται στο χώρο σας αφού δεχτεί κλήση για διάρρηξη φωτιά ληστεία από τον Πανελλήνιο Κεντρικό Σταθμό τηςGRANDESECURITYMONITORINGSYSTEMS σε εύλογο χρόνο.

4. Υπηρεσία Προληπτικής Περιπολίας (προαιρετική υπηρεσία)

Είναι η υπηρεσία που λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, κατόπιν αιτήσεως, από το βράδυ 22.00  έως το πρωί 06.00. Δηλαδή, ασυρματοφόρο όχημα (περιπολικό) και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας όπου σε άτακτα χρονικά διαστήματα θα περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή και θα κάνει έλεγχο του χώρου και Άμεση Επέμβαση του εκάστοτε συνδρομητή σε περιπτώσεις απόπειρας όπως π.χ.: διάρρηξης, δολιοφθοράς , βανδαλισμών, φωτιάς, υλικών ζημιών, κλπ.

5.  (24 AlarmView) Άμεση Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού όλο το 24ωρο(προαιρετική υπηρεσία) 

Με την λήψη σήματος συναγερμού (διάρρηξη, πανικός, φωτιά) από τον προστατευόμενο χώρο, οι χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων  συνδέονται ζωντανά (Live) και ελέγχουν  οπτικά πλέον, για την ορθότητα του συναγερμού. Σε συνεργασία με τον συνδρομητή γίνεται επιπλέον χωροταξική αντιστοίχηση των ζωνών του συστήματος του συναγερμού με την τοποθεσία  που βρίσκονται οι εικονολήπτες (κάμερες). Οπότε λαμβάνοντας κάποιο σήμα συναγερμού στο κέντρο λήψης σημάτων από το σύστημα του συναγερμού του προστατευόμενου χώρου,  το λογισμικό του κέντρου λήψης σημάτων ανοίγει αυτόματα τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους εικονολήπτες.  Αμέσως οι χειριστές του κέντρου λήψης σημάτων ανάλογα με την εικόνα που βλέπουν μπορούν να  ενημερώσουν τον συνδρομητή ή τους εξουσιοδοτημένους από αυτόν για την σοβαρότητα της κατάστασης του προστατευόμενου χώρου του. Επίσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις ενημερώνεται και η άμεση δράση ή και η πυροσβεστική υπηρεσία.

 

@  Ότι πολυτιμότερο έχετε:

         Τηv προσωπική και οικογενειακή σας ασφάλεια

         Το σπίτι σας

         Τα τιμαλφή σας

         Την επιχείρησή σας

@ Με την εγγύηση που παρέχει:

         Η σύγχρονη τεχνολογία

         Η πολύχρονη εμπειρία μας

         Το έμπιστο προσωπικό μας

         Οι χιλιάδες ευχαριστημένοι συνδρομητές μας

         Το όνομα μας

H GRANDE  αναλαμβάνει:          

Την άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών (άμεση επέμβαση) , της πυροσβεστικής υπηρεσίας

     και του σταθμού πρώτων βοηθειών, σε αντίστοιχες  περιπτώσεις ανάγκης.

Την άμεση ενημέρωση των συνδρομητών και κάθε υπευθύνου που έχει ορισθεί από αυτούς π.χ. άμεσης επέμβασης, συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κλπ.

Την ενημέρωση του εγκαταστάτη συντηρητή, σε περιπτώσεις ανίχνευσης βλάβης ή σαμποτάζ των ελεγχόμενων συστημάτων ασφαλείας.

Τηλεφωνικές οδηγίες συμβουλές για τον χειρισμό των συστημάτων ασφαλείας προς τους συνδρομητές της, καθ όλο το 24ωρο

 

24 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 
 
ΚΟΣΤΟΣ  10,00  + 23%ΦΠΑ το  μήνα.(εφάπαξ  το  έτος)