Δορυφορικά συστήματα


Nova συστημα 1

 

Συνδεσμολογία Nova για 2 Δέκτες HD Multiview διαφορετικό κανάλι.

(click to schematic)

 

Νοva σύστημα 2

 

Συνδεσμολογία Nova για 1 δέκτη HD με θέαση σε όλο το σπίτι.

(click to schematic)

 

Νova σύστημα 3

 

Συνδεσμολογία Nova για 1 δέκτη HD με θέαση σε όλο το σπίτι.

(click to schematic)